ONZE NORMEN, ONS FUNDAMENT

Wij zijn ervan overtuigd: kwaliteit komt van leefkwaliteit. Als familiebedrijf zijn wij er trots op dat onze 1.200 personeelsleden zich dag in, dag uit met enorm veel passie, motivatie en betrokkenheid inzetten voor ons bedrijf. Deze drijfveer zien wij als echte bedrijfscultuur die gebaseerd is op respect, veiligheid, de verdere ontwikkeling van alle medewerkers en waardering voor elkaar. Wij hechten hierbij vooral groot belang aan een sterk saamhorigheidsgevoel en de optimale balans tussen familie en werken. Met hart en ziel hebben wij hiervoor een cultuurfilosofie ontworpen evenals een succesformule voor de culturele omgang met elkaar. Wij zetten ons in voor een aantrekkelijke werkomgeving vol vertrouwen die mensen inspireert en motiveert – opdat wij samen verder kunnen groeien!

ONDERSCHEIDEN ALS TOP-WERKGEVER

Wij zien het kwaliteitskeurmerk 'Top werkgever (DIQP)', waar Bauformat de beoordeling 'uitstekend' heeft gekregen, als een bevestiging van de door ons gehanteerde waarden. De gerenommeerde certificering werd uitgevoerd door een onafhankelijke instantie, het Duitse Instituut voor Kwaliteitsnormen en -testen (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e. V. - DIQP). De evaluatie was gebaseerd op een anonieme enquête onder de werknemers. Wij zijn enorm trots op deze bijzondere blijk van vertrouwen die getuigt van de dagelijkse omgang met elkaar in de baumann group.

GEZINSVRIENDELIJK BEDRIJF
ONZE NAAM IS HET PROGRAMMA.

Als kitchen family vinden wij de combinatie van werk en gezin erg belangrijk. Iedereen die kinderen opvoedt of voor familieleden zorgt, kent de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Wij kiezen voor gezinsvriendelijke concepten die het dagelijkse arbeidsleven zo goed mogelijk afstemmen op het gezinsleven. Deze omvatten flexibele arbeidsmodellen en een gestructureerde terugkeer naar het werk na ouderschapsverlof. Ons doel is om de randvoorwaarden te creëren voor een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. We zijn opnieuw onderscheiden als 'gezinsvriendelijk bedrijf' voor ons personeelsbeleid. Dit moedigt ons aan om nieuwe maatstaven te blijven stellen.