Duurzaam de toekomst tegemoet

De baumann group zijn verantwoordelijkheid en treedt klimaatbescherming met de hoogste prioriteit tegemoet. Het doel is om CO2-emissies niet alleen te reduceren, maar ook meer dan volledig te compenseren. Wij ondersteunen het milieu aantoonbaar veel meer dan de gangbare normen. Daarom is de baumann group gecertificeerd als een bijzonder klimaatneutrale onderneming. Onze meubels zijn bovendien voorzien van het bekendste Duitse milieulabel: der Blaue Engel. Wij maken uitsluitend gebruik van emissiearme lak en houtmaterialen uit duurzame bosbouw. De meeste van onze leveranciers komen uit onze regio en werken volgens milieunormen die vergelijkbaar zijn met de onze. Gedigitaliseerde processen voor het besparen van papier en een klimaatvriendelijke logistiek met EURO 6-standaard vrachtwagens, hybride voertuigen en eigen elektrische laadstations zijn bouwstenen van ons duurzaamheidsconcept. 

Blauer Engel
Onze meubels zijn voorzien van het keurmerk 'Der Blaue Engel'. Want het door ons gebruikte hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bosbouwgebieden, wordt met weinig emissies geproduceerd en verder verwerkt en heeft geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Klimaatneutrale onderneming
De baumann group neemt zijn verantwoordelijkheid op het gebied van ecologie zeer serieus. Er wordt samen met de firma Fokus Zukunft GmbH & Co. KG voortdurend gewerkt aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk van het bedrijf op lange termijn. In nauwe samenwerking worden maatregelen getroffen voor een groene toekomst, die als motivator voor onze handelwijze dienen en garanderen dat een intacte omgeving behouden blijft. Want als klimaatneutrale onderneming op een verantwoordelijke wijze omgaan met grondstoffen en materialen is waar alles om draait bij de baumann group.

Klimaatneutrale meubelproductie
De directie en het gehele bedrijfsteam hebben zich ten doel gesteld om toekomstige generaties een intact milieu na te laten. Daarom leveren wij een blijvende bijdrage aan de milieubescherming.

PEFC
Onze ondernemingsgroep is PEFC-gecertificeerd. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de grondstoffen voor onze keuken- en badkamermeubels uitsluitend worden vervaardigd van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

RKT
Onze verpakkingen worden door de firma Recycling Kontor in de kringloop van het Dual System gebracht en de materialen worden op verantwoorde wijze gerecycled.

Alliantie voor ontwikkeling en klimaat

Wij steunen de alliantie en nemen onze verantwoordelijkheid!

Samen bevorderen we de uitvoering van Agenda 2030, de mondiale duurzaamheidsagenda, en de verwezenlijking van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs – en dragen zo tegelijkertijd bij aan vooruitgang en klimaatbescherming!

Meer informatie krijgt u hier.

Certificaten